Fastigheter

Våra Fastigheter


Vi har två ändamålsenliga fastigheter som ligger på Norrlandsvägen 31 och Fabriksgatan 4 i Säffle.


Norrlandsvägen 31 består av 3 verkstadslokaler med kontor och personalutrymme. Lokalerna lämpar sig väl för olika verksamheter. I anslutning till verkstadslokalerna finns rejäla portar som underlättar vid godshantering.   


Fabriksgatan 4 består av olika verksamhetslokaler. Lokalerna lämpar sig väl för handel eller industri. Vi tillhandahåller även rymliga, ouppvärmda  förvaringslokaler.

Norrlandsvägen 31Fabriksgatan 4